Department of Telecommunication Systems is part of the Faculty of Telecommunications and Instrumentation Kharkiv National University of Radio Electronics. History of the department has more than 35 years. Department annually receives up to 250 students from Ukraine and foreign countries for the day, part-time and distance, postgraduate training and externship, as well as separation of learning English.

At the department deployed and successfully used in the educational process and scientific research the most advanced telecommunications equipment of different manufacturers: Cisco, Siemens, Avaya, D-link and other functional equipment covers all the technological levels of next-generation networks (NGN) - from terminal devices and networks access to transport networks and network management systems.Історія кафедри

Здесь новыешаблоны dle
креативные Joomla шаблоны.

Кафедра багатоканального електрозв'язку (БЕЗ), кафедра телекомунікаційних систем (ТКС), а нині кафедра інфокомунікаційної інженерії (ІКІ) функціонує з 1975 року. Основним завданням кафедри була підготовка фахівців-зв'язківців для північного сходу України і прилеглих областей Росії. В даний час кафедра готує фахівців в основному для Харківської області і прилеглих областей України.

Одним з ініціаторів створення кафедри був колишній начальник обласного управління зв'язку Євген Якович Ткачов. Важливу роль у створенні і становленні кафедри зіграв також Єфремов Валерій Павлович, нині один з керівних працівників ВАТ «Укртелеком».

Першим завідувачем кафедри був обраний доцент Петручек Тимофій Павлович. Це відомий фахівець в сфері радіозв'язку, талановитий експериментатор, який працював в Антарктиді і зумів організувати великі науково-експериментальні госпдоговірні роботи, що допомогло у становленні кафедри як в підготовці кадрів, так і в оснащенні лабораторій приладами та елементами зв'язку. Він народився 22 вересня 1929 року в селі Куцербівка Успенського району Ворошілоградскої (тепер Луганської) області. У 1963 році після закінчення Харківського політехнічного інституту займався науковою роботою, а з 1965 став аспірантом кафедри радіопередавальних пристроїв нашого вузу. Під час аспірантури брав участь в 12-й Антарктидній експедиції, де отримав значні наукові результати.

У 1972 році захистив кандидатську дисертацію. Тимофій Павлович був великим експериментатором. Під його керівництвом кафедра швидко освоїла нову спеціальність. Були створені наукові лабораторії і оброблені нові дисципліни. Велика увага приділялася науковій роботі по вивченню умов поширення радіохвиль щодо попередження цунамі. Доцент Т.П. Петручек очолював кафедру 10 років. Керівництво вузу зміцнило кафедру молодими талановитими викладачами. Сюди були переведені з інших кафедри доценти В.С. Марчук і В.В. Ємельянов.

Дещо пізніше з виробництва були запрошені фахівці для читання різних курсів навчального плану Ю.П. Картушин, В.К. Ковальчук і А.П. Гапонов, С.О. Сабурова. Завдяки цим та іншим фахівцям кафедра змогла придбати специфічні для електрозв'язку традиції і знання. Завдяки їх зусиллям були створені перші лабораторії. У 1976 році на кафедрі БЕЗ було завершено створення навчальної лабораторії «Лінії зв'язку», через два роки була заснована лабораторія систем автоматичної комутації, радіорелейного зв'язку, систем передачі.

У ті роки велика увага приділялася навчанню науково-педагогічних кадрів. Періодично проводилися навчально-методичні збори на базі передових вузів зв'язку Москви, Ленінграда, Новосибірська, Одеси та інших міст.

Це сприяло зростанню кваліфікації професорсько-викладацького та інженерного складу кафедри. З підготовкою науково-педагогічних кадрів було складніше. Так, докторську дисертацію В.С. Голикову вдалося захистити за межами нашого вузу. Велика частина вчених і викладачів з науковими ступенями прийшли на кафедру з інших колективів і організацій. До таких відносяться: другий зав. кафедрою, професор М.Д. Плотніков, нинішній завідувач, професор В.В. Поповський, професор Ю.І. Лосєв, професор В.А. Лошаков, професор О.В. Лемешко, професор М.С. Пастушенко, професор В.Є. Саваневич, доценти Б.М. Соколов, Т.Г. Калекіна, С.О. Сабурова, О.М. Попонін, І.В. Терещенко, С.В. Чорний, С.О. Епішкін, І.С. Шостко, Е.В. Дуравкін, О.І. Дохов, С.І. Татарчук, С.І. Зуєв, Л.М. Холод, С.В. Штангей, А.В. Снегуров, К.М. Руккас, О.О. Мартинчук, І.С. Добринін, С.В. Пшеничних.

Склад каф. БЕЗ в 1995 році. У першому ряду зліва направо стоять Л.О. Титаренко та Л.Ф. Тимченко. У другому ряду - І.А. Люлічева. У третьому ряду - Л.І. Мельникова, В.В. Стороженко і В.К. Ковальчук. У четвертому ряду - О.Д. Дергузов, Б.М. Соколов, В.В. Поповський, Н.Д. Плотніков, І.С. Радкевич. У п'ятому ряду - Ю.П. Картушин, В.С. Марчук, А.П. Гапонов, Є.С. Ворончук

90-і роки були пов'язані з розвалом СРСР, що порушило стабільні зв'язки між окремими вузами і колективами. Почався економічний спад, кризові явища в економіці. Впроваджувалися мобільні системи зв'язку, з'явилися високоефективні оптоволоконні лінії зв'язку, намітився перехід на цифрові технології. Все це сприяло становленню кафедри.

Встановилися більш тісні зв'язки з ВАТ «Укртелеком», НДПІ «Союз», центром «Укрчастотнагляд» та іншими організаціями, вузами, науково-дослідними та промисловими підприємствами. На кафедрі з'явився конкурс абітурієнтів, і кафедра стала розширюватися.


КАФЕДРА ІКІ СЬОГОДНІ

Починаючи з 90-х років, працює аспірантура і докторантура. На кафедрі велика увага приділяється підготовці молодих кадрів. Середній вік професорсько-викладацького складу на даний момент складає приблизно 40 років. Всі молоді викладачі працюють над науковими темами і готуються захищати дисертаційні роботи.

За цей час захистили докторські дисертації В.Ф. Олійник, Л.О.Тітаренко, О.В. Лемешко, Ю.Ю. Коляденко; кандидатські дисертації: Л.О. Титаренко, О.В. Лемешко, Ю.Ю. Коляденко, В.В. Стороженко, Д.В. Агєєв, С.І. Татарчук, С.І. Зуєв, Л.М. Холод, Л.І. Мельникова, Ю.В. Білоус, О.Ю. Євсєєва, С.Н. Селевко, М.В.Москалец, О.Г.Маліцкій, Т.І. Григор'єва, Т. М. Коваленко, Д.В. Андрушко, Т.В. Дорошенко, Г.М. Звягольская, О.С. Єременко, а також три аспіранти з арабських країн. Готуються захищати кандидатські дисертації - М.Ю. Ощепков, А.В. Персиків, О.В. Колтиков, С.Н. Горяєва, О.О. Коваленко, Л.О. Токар, С.В. Гаркуша, С.В. Штангей, Л.І. Нетікова. Працюють над докторськими дисертаціями доценти Д.В. Агєєв, О.Ю. Євсєєва, Є.В. Дуравкін, Т.Н. Коваленко, С.В. Чорний, І.С. Шостко.

Здобувачі, аспіранти, докторанти в основному молоді люди віком близько 30 років. Всі ці талановиті і амбітні молоді вчені - випускники кафедри. Вони вже зараз несуть на собі основний тягар наукових досліджень. У перспективі колектив кафедри здатний активно вирішувати і впроваджувати в життя багато проблем галузі телекомунікацій.

Характерна риса нашої області полягає в тому, що телекомунікаційні технологій, апаратура зв'язку, оснащення цехів і технічних споруд постійно оновлюється. Практично повне оновлення технологій відбувається кожні 3-5 років. Все це вимагає постійного оновлення технічної оснащеності кафедри і модифікацій навчальних планів. За останні 5 років технічний парк лабораторного оснащення оновився практично повністю. Виникло кілька нових лабораторій. Завдяки спонсорам з 2003 р. на кафедрі було відкрито навчальний центр Samsung, центр мереж нового покоління NGN, центр мобільного зв'язку, лабораторія D-Link, лабораторія інформаційної безпеки, лабораторія електромагнітної сумісності та ін.

З 2004 року на кафедрі відкрита Регіональна мережева академія Cisco, де проводиться підготовка та перепідготовка фахівців з обслуговування сучасного телекомунікаційного обладнання з отриманням сертифікатів міжнародного рівня, а також щодо підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу.

Відкрито два сертифікаційних центри Thomson Prometric і PIRSON VUE, де студенти і викладачі мають можливість пройти необхідні тести для отримання міжнародного сертифікату.

З 2001 року на кафедрі відкрита підготовка фахівців і магістрів зв'язку по іншою, післядипломною освітою, що викликало необхідність розробки і модернізації навчальних планів і програм. З 2007 року кафедра розпочала підготовку бакалаврів, фахівців і магістрів за спеціальністю «Управління інформаційною безпекою».

В останнє десятиліття відзначається значне зростання популярності спеціальностей нашої кафедри. Піднявся конкурс абітурієнтів. Збільшилася кількість бажаючих навчатися на контрактній основі, на заочній формі навчання (4-5 груп) і в аспірантурі. Збільшилася кількість іноземних студентів, екстернату, слухачів, які здобувають другу освіту.

Випуск 2007 року

За період своєї діяльності кафедра щорічно готувала понад 100 інженерів-зв'язківців, а за останні роки випускаються щорічно близько 200 студентів, включаючи студентів-заочників і випускників другої післядипломної освіти.

Значна популярність другою післядипломної освіти обумовлена не тільки тим, що студенти протягом 1-го року отримують стандартний диплом інженера-зв'язківця, а й тим, що вони проходять навчання, набувають навичок практичної роботи на сучасному імпортному обладнанні Cisco, D-Link, Intel, Samsung, Nokia і ін. за цією формою навчаються в основному фахівці, які не мають профільної освіти, але працюють в інформаційно-телекомунікаційній сфері: менеджерами з надання послуг телекомунікацій, з обслуговування техніки мереж установ і офісних мереж, з інформаційної безпеки і т.д.

Викладачі кафедри

 • Пшеничних Сергій Васильович
 • Сабурова Світлана Олександрівна
 • Снігуров Аркадій Владиславович
 • Терещенко Ігор Володимирович
 • Тiтаренко Лариса Олександрiвна
 • Ткачова Олена Борисівна
 • Токар Любов Олександрівна
 • Шостко Ігор Світославович
 • Штангей Світлана Вікторівна
 • Марчук Артем Володимирович
 • Марчук Володимир Степанович
 • Любов Іванівна Мельнікова
 • Ощепков Михайло Юрійович
 • Пастушенко Микола Савелійович
 • Коваленко Тетяна Миколаївна
 • Ковальчук Валентина Костянтинівна
 • Коляденко Юлія Юріївна
 • Лемешко Олександр Віталійович
 • Лошаков Валерій Андрійович
 • Агеєв Дмитро Володимирович
 • Добринін Ігор Станіславович
 • Євдокименко Марина Олександрівна
 • Епішкін Сергій Олексійович
 • Єременко Олександра Сергіївна
 • Куля Юлія Едуардівна
 • Астраханцев Андрій Анатолійович
 • Радівілова Тамара Анатоліївна
 • Філіппенко Олег Ігорович
 • Поповська Катерина Олегівна
 • Вавенко Тетяна Василівна
 • Шаповалова Анастасія Сергіївна
 • Мoскалець Микола Вадимович
 • Пронюк Ганна Валеріївна
 • Холодкова Анна Валеріївна
 • Кадацька Ольга Йосипівна
 • Мерсні Амаль
 • Сацюк Василь Васильович
 • Холод Леонід Миколайович
 • Чакрян Вадим Хазарович
 • Волотка Вадим Сергійович
 • Бондаренко Олег Сергійович

Соціальні мережі

Контакти

Харківський національний університет радіоелектроніки, кафедра інфокомунікаційної інженерії

home Адреса: 61166, Україна, м Харків, пр. Науки 14, головний корпус, 3 поверх, кім. 304

phone Телефон: +38057-702-13-20

email Email: d_ts@nure.ua