Напрями наукових досліджень кафедри

Здесь новыешаблоны dle
креативные Joomla шаблоны.

Напрями наукових досліджень кафедри:

  • методи оптимального управління та оцінювання стану телекомунікаційних систем (ТКС) на основі використання динамічних (диференційних) формалізмів та структур;
  • теоретичні основи структурно-функціональної побудови інфокомунікаційних систем та управління їх ресурсами на основі використання тензорної методології досліджень;
  • розробка систем управління послугами в багатосервісних, в т.ч. хмарних мережах, методів верифікації мережних протоколів на основі використання методів штучного інтелекту та апарату Е-мереж;
  • теоретичні основи проектування та реструктуризації телекомунікаційних систем та мереж на основі використання багатошарових графів;
  • методи структурного аналізу та оптимізації телекомунікаційних систем та мереж, які засновані на використанні багатовимірних симпліціальних комплексів та поліедрів; 
  • методи забезпечення якості обслуговування та відмовостійкості мереж майбутніх поколінь на підставі оптимізації процесів управління трафіком та маршрутизації;
  • дослідження статистичних характеристик трафіка в телекомунікаційних мережах на основі теорії фракталів та самоподібних процесів;
  • моделі та методи забезпечення інформаційної та мережної безпеки в ТКС, розробка систем оцінки ризиків, пошуку вразливостей та виявлення мережних атак;
  • методи та технології управління частотно-часовим ресурсом в безпроводових мережах 4G та 5G.

Соціальні мережі

Контакти

Харківський національний університет радіоелектроніки, кафедра інфокомунікаційної інженерії

home Адреса: 61166, Україна, м Харків, пр. Науки 14, головний корпус, 3 поверх, кім. 304

phone Телефон: +38057-702-13-20

email Email: d_ts@nure.ua