Захист кандидатських дисертацій за 2018 рік

Чакрян Вадим Хазарович. Назва дисертації: «Моделі та методи маршрутизації трафіку в телекомунікаційних мережах з урахуванням вимог інформаційної безпеки». Шифр та назва спеціальності: 05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі. Місце захисту: Харківський національний університет радіоелектроніки. Науковий керівник: доц. Снігуров А.В.

Коляденко Олексій Вадимович. Назва дисертації: «Методи забезпечення електромагнітної сумісності при когнітивному розподілі ресурсів в мережах мобільного зв’язку». Шифр та назва спеціальності: 05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі. Місце захисту: Харківський національний університет радіоелектроніки. Науковий керівник: проф. Поповський В.В.

Невзорова Олена Сергіївна. Назва дисертації: «Моделі та методи ієрархічно-координаційної маршрутизації в програмно-конфігурованих телекомунікаційних мережах». Шифр та назва спеціальності: 05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі. Місце захисту: Харківський національний університет радіоелектроніки. Науковий керівник: проф. Лемешко О.В.

Захист кандидатських дисертацій за 2017 рік

Поповська Катерина Олегівна. Назва дисертації: «Методи оптимізації процесу фрагментації контенту в пірінгових файлообмінних мережах». Шифр та назва спеціальності: 05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі. Місце захисту: Харківський національний університет радіоелектроніки. Науковий керівник: доц. Москалець М.В.

Андерс Карлссон. Назва дисертації: «Модель та метод виявлення низькоінтенсивних атак на прикладному рівні». Шифр та назва спеціальності: 05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі. Місце захисту: Харківський національний університет радіоелектроніки. Науковий керівник: проф. Дуравкін Д.В.

Абдурахман Ахмед Ісса Алі. Назва дисертації: «Підвищення якості мобільного зв'язку в системах нових поколінь на основі використання методів адаптації». Шифр та назва спеціальності: 05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі. Місце захисту: Харківський національний університет радіоелектроніки. Науковий керівник: проф. Лошаков В.А.

Read more...

Захист кандидатських дисертацій за 2016 рік

Ісаам Саад. Назва дисертації: «Моделі і методи аналізу та верифікації протоколів управління у програмно-конфігурованих мережах, що базуються на алгебрі комутаційних розподілених ресурсів та графах досяжності». Шифр та назва спеціальності: 05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі. Місце захисту: Харківський національний університет радіоелектроніки. Науковий керівник: проф. Лошаков В.А.

Алалі Абдулла. Назва дисертації: «Методи підвищення пропускної здатності базових станцій мережі LTE шляхом раціонального використання ресурсів». Шифр та назва спеціальності: 05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі. Місце захисту: Харківський національний університет радіоелектроніки. Науковий керівник: проф. Коляденко Ю.Ю.

Симоненко Олександр Вікторович. Назва дисертації: «Потокові моделі та методи управління чергами на інтерфейсах маршрутизаторів транспортних телекомунікаційних мереж». Шифр та назва спеціальності: 05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі. Науковий керівник: проф. Лемешко О.В.

Read more...

Захист кандидатських дисертацій за 2015 рік

Семеняка Максим Вікторович. Назва дисертації: «Модель та методи ієрархічно-координаційного управління чергами на маршрутизаторах телекомунікаційних мереж». Шифр та назва спеціальності: 05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі. Місце захисту: Харківський національний університет радіоелектроніки. Науковий керівник: проф. Лемешко О.В.

Куля Юлія Едуардівна. Назва дисертації: «Методи збільшення часу життя автономної безпроводової сенсорної мережі»Шифр та назва спеціальності: 05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі. Місце захисту: Харківський національний університет радіоелектроніки. Науковий керівник: проф. Шостко І.С.

Захист кандидатських дисертацій за 2014 рік

Василенко Юрій Олександрович. Назва дисертації: «Просторово-часовий доступ у системах мобільного зв’язку». Шифр та назва спеціальності: 05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі. Місце захисту: Харківський національний університет радіоелектроніки. Науковий керівник: доц. Москалець М.В.

Стерін Вячеслав ЛеонідовичНазва дисертації: «Динамічні моделі та метод структурного і функціонального синтезу телекомунікаційних систем». Шифр та назва спеціальності: 05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі. Місце захисту: Харківський національний університет радіоелектроніки. Науковий керівник: проф. Лемешко О.В.

Кобрін Артем ВіталійовичНазва дисертації: «Методи підвищення якості обслуговування на основі потокових агентів на стику мобільних і стаціонарних мереж»Шифр та назва спеціальності: 05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі. Місце захисту: Харківський національний університет радіоелектроніки. Науковий керівник: проф. Поповський В.В.

Read more...

Захист кандидатських дисертацій за 2013 рік

Переверзев Олександр Анатолійович. Назва дисертації: «Методи вибору вибору світлових шляхів і призначення довжин хвиль у мережах WDM з урахуванням явища чотирьоххвильового змішування». Шифр та назва спеціальності: 05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі. Місце захисту: Харківський національний університет радіоелектроніки. Науковий керівник: проф. Агеєв Д.В.

Кузьміних Євгенія Дмитрівна. Назва дисертації: «Методи обслуговування викликів на SIP-серверах в умовах великого навантаження». Шифр та назва спеціальності: 05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі. Місце захисту: Харківський національний університет радіоелектроніки. Науковий керівник: проф. Агеєв Д.В.

Демченко Любов Василівна. Назва дисертації: «Моделі та методи підвищення доступності послуг в мультисервісних мережах». Шифр та назва спеціальності: 05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі. Місце захисту: Харківський національний університет радіоелектроніки. Науковий керівник: проф. Дуравкін Є.В. 

Read more...

Захист кандидатських дисертацій за 2012 рік

Алі Салем Алі. Назва дисертації: «Потокові моделі та метод балансування черг на маршрутизаторах мультисервісних телекомунікаційних мереж». Шифр та назва спеціальності: 05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі. Місце захисту: Харківський національний університет радіоелектроніки. Науковий керівник: проф. Лемешко О.В.

Копитова Олена ОлександрівнаНазва дисертації: «Методи управління надійністю надання послуг в мультисервісних мережах». Шифр та назва спеціальності: 05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі. Місце захисту: Харківський національний університет радіоелектроніки. Науковий керівник: проф. Дуравкін Є.В.

Ельченко Сергій ВолодимировичНазва дисертації: «Методи забезпечення електромагнітної сумісності супутникових систем зв'язку». Шифр та назва спеціальності: 05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі. Місце захисту: Харківський національний університет радіоелектроніки. Науковий керівник: проф. Коляденко Ю.Ю.

Read more...

Захист кандидатських дисертацій за 2011 рік

Євлаш Дмитро Валентинович. Назва дисертації: «Метод синтезу в задачах проектування мультисервісної мережі NGN». Шифр та назва спеціальності: 05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі. Місце захисту: Харківський національний університет радіоелектроніки. Науковий керівник:  проф. Агеєв Д.В.

Коваленко Олександр Олександрович. Назва дисертації: «Методи оптимізації телекомунікаційних систем з адаптивною зміною робочих частот». Шифр та назва спеціальності: 05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі. Місце захисту: Харківський національний університет радіоелектроніки. Науковий керівник: доц. Чорний С.В.

Холодкова Анна Валеріївна. Назва дисертації: «Моделі та методика управління мережевими ресурсами в телекомунікаційних мережах на основі використання багатоагентної системи». Шифр та назва спеціальності: 05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі. Місце захисту: Харківський національний університет радіоелектроніки. Науковий керівник:  доц. Рукас К.М.

Read more...

Захист кандидатських дисертацій за 2010 рік

Марчук Артем Володимирович. Назва дисертації: «Методи підвищення достовірності передачі інформації в системах радіодоступу МІМО». Шифр та назва спеціальності: 05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі. Науковий керівник: проф. Лошаков В.А.

Гоголева (Євдокименко) Марина Олександівна. Назва дисертації: «Моделі та методи розподілу каналів у багатоканальних mesh-мережах стандарту 802.11». Шифр та назва спеціальності: 05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі. Місце захисту: Харківський національний університет радіоелектроніки. Науковий керівник: проф. Лемешко О.В.

Старкова Олена Володимирівна. Назва дисертації:  «Моделі та методи оптимізації TCP-сеансів у мультисервісних телекомунікаційних мережах». Шифр та назва спеціальності: 05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі. Місце захисту: Харківський національний університет радіоелектроніки. Науковий керівник: проф. Лемешко О.В.

Read more...

Захист кандидатських дисертацій за 2009 рік

Симоненко Дмитро Валерійович. Назва дисертації: «Динамічні моделі та метод управління мережевими ресурсами в телекомунікаційних системах». Шифр та назва спеціальності: 05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі. Місце захисту: Українська державна академія залізничного транспорту. Науковий керівник:  проф. Лемешко О.В.

Колтиков Олександр Вікторович. Назва дисертації: «Методи підвищення якості передачі інформації в відкритих оптичних системах зв'язку». Шифр та назва спеціальності: 05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі. Місце захисту: Харківський національний університет радіоелектроніки. Науковий керівник: проф. Марчук В.С.

Штангей Світлана Вікторівна. Назва дисертації: «Моделі та інформаційні технології контролю знань в системі дистанційного навчання».Шифр та назва спеціальності: 05.13.06 – інформаційні технології. Місце захисту: Харківський національний університет радіоелектроніки. Науковий керівник: проф. Лісна Н.С.

Read more...

Захист кандидатських дисертацій за 2008 рік

Горяєва Світлана Миколаївна. Назва дисертації: «Методи підвищення ефективності телекомунікаційних сенсорних мереж». Шифр та назва спеціальності: 05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі. Місце захисту: Харківський національний університет радіоелектроніки. Науковий керівник: проф. Поповський В.В.

Єременко Олександра Сергіївна. Назва дисертації: «Модернізація управління повторними передачами на транспортному рівні базової TCP/IP мережі наступного покоління». Шифр та назва спеціальності: 05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі. Місце захисту: Харківський національний університет радіоелектроніки. Науковий керівник: проф. Поповський В.В.

Звягольська Галина Вікторівна. Назва дисертації: «Методи управління станом у телекомунікаційних мережах при нестаціонарному трафіку». Шифр та назва спеціальності: 05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі. Місце захисту: Харківський національний університет радіоелектроніки. Науковий керівник: проф. Поповський В.В.

Соціальні мережі

Контакти

Харківський національний університет радіоелектроніки, кафедра інфокомунікаційної інженерії

home Адреса: 61166, Україна, м Харків, пр. Науки 14, головний корпус, 3 поверх, кім. 304

phone Телефон: +38057-702-13-20

email Email: d_ts@nure.ua