Department of Telecommunication Systems is part of the Faculty of Telecommunications and Instrumentation Kharkiv National University of Radio Electronics. History of the department has more than 35 years. Department annually receives up to 250 students from Ukraine and foreign countries for the day, part-time and distance, postgraduate training and externship, as well as separation of learning English.

At the department deployed and successfully used in the educational process and scientific research the most advanced telecommunications equipment of different manufacturers: Cisco, Siemens, Avaya, D-link and other functional equipment covers all the technological levels of next-generation networks (NGN) - from terminal devices and networks access to transport networks and network management systems.

У видавництві Springer опублікована збірка «Advances in Computer Science for Engineering and Education»

У видавництві Springer опублікована збірка «Advances in Computer Science for Engineering and Education» Editors: Hu, Z., Petoukhov, S., Dychka, I., He, M. (Eds.) розділи якої засновані на доповідях та статтях, представлених на Першій міжнародній конференції з комп'ютерних наук, інженерії та освітніх програм (ICCSEEA2018), яка відбулася у Києві, Україна, 18-20 січня 2018 року та організована спільно Національним технічним університетом України "Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського" та Міжнародною науково-дослідною асоціацією сучасної освіти та інформатики.

Read more...

Надруковано підручник «Основы теории телекоммуникационных систем»

У видавництві «Lambert» надруковано підручник «Основы теории телекоммуникационных систем», автор професор Поповський В.В. Зміст підручника відповідає навчальній програмі дисципліни «Основи теорії телекомунікаційних систем». В основу дисципліни покладено положення загальної теорії систем, системний підхід, методи системної політики. Дана дисципліна направлена на конкретизацію та підсилення міждисциплінних зав’язків, на розвиток у студентів системного мислення з аналізу, синтезу телекомунікаційних задач. У підручнику розглядаються різноманітні математичні концептуальні та формалізовані моделі, які орієнтовані на розв’язання наукових та практичних задач.

Read more...

Надруковано підручник «Video Traffic Delivery over the Internet»

У видавництві «Lambert» надруковано підручник «VideoTrafficDeliveryovertheInternet», автори професор Поповський В.В., асистент Поповська К.О. У підручнику розглядаються популярні на даний час мережні технології обміну мультимедійними, обчислювальними і іншими інформаційними ресурсами між користувачами, підключеними до Інтернету. Перший розділ присвячений закритим і відкритим мережам доставки контенту, зокрема IPTV, OTT-TV, CDN, P2P-TV.

Read more...

Вийшов з друку новий підручник «Основи теорії телекомунікаційних систем» зі спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка»

Вийшов з друку новий підручник «Основи теорії телекомунікаційних систем» зі спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка» за авторства професора Поповського В.В.

Поповський В.В. Основи теорії телекомунікаційних систем: підручник. – Харків: ХНУРЕ, 2018. – 368с.

УДК 621.39

Рецензенти:

    • А.А. Сєрков, завідувач кафедри систем інформації Харківського національного технічного університету «Харківський політехнчний інститут», доктор технічних наук, професор;
    • Л.Н. Беркман, проректор з науково-педагогічної роботи Державного університету телекомунікацій, доктор технічних наук, професор.                                                

 ISBN978-966-659-233-3

Read more...

У видавництві Springer опублікована збірка «Advances in Intelligent Systemsand Computing II»

У видавництві Springer опублікована збірка «Advances in Intelligent Systemsand Computing II», усі глави якої засновані на розширених версіях доповідей, представлених на Міжнародній конференції з інформатики та інформаційних технологій (Computer Science and Information Technologies, CSIT 2017), що відбулася 5-8 вересня 2017 року у Львові (Україна), і на двох семінарах, які супроводжують цю конференцію.

Read more...

Викладачі кафедри

 • Пшеничних Сергій Васильович
 • Сабурова Світлана Олександрівна
 • Снігуров Аркадій Владиславович
 • Терещенко Ігор Володимирович
 • Тiтаренко Лариса Олександрiвна
 • Ткачова Олена Борисівна
 • Токар Любов Олександрівна
 • Шостко Ігор Світославович
 • Штангей Світлана Вікторівна
 • Марчук Артем Володимирович
 • Марчук Володимир Степанович
 • Любов Іванівна Мельнікова
 • Ощепков Михайло Юрійович
 • Пастушенко Микола Савелійович
 • Коваленко Тетяна Миколаївна
 • Ковальчук Валентина Костянтинівна
 • Коляденко Юлія Юріївна
 • Лемешко Олександр Віталійович
 • Лошаков Валерій Андрійович
 • Агеєв Дмитро Володимирович
 • Добринін Ігор Станіславович
 • Євдокименко Марина Олександрівна
 • Епішкін Сергій Олексійович
 • Єременко Олександра Сергіївна
 • Куля Юлія Едуардівна
 • Астраханцев Андрій Анатолійович
 • Радівілова Тамара Анатоліївна
 • Філіппенко Олег Ігорович
 • Поповська Катерина Олегівна
 • Вавенко Тетяна Василівна
 • Шаповалова Анастасія Сергіївна
 • Мoскалець Микола Вадимович
 • Пронюк Ганна Валеріївна
 • Холодкова Анна Валеріївна
 • Кадацька Ольга Йосипівна
 • Мерсні Амаль
 • Сацюк Василь Васильович
 • Холод Леонід Миколайович
 • Чакрян Вадим Хазарович
 • Волотка Вадим Сергійович
 • Бондаренко Олег Сергійович

Соціальні мережі

Контакти

Харківський національний університет радіоелектроніки, кафедра інфокомунікаційної інженерії

home Адреса: 61166, Україна, м Харків, пр. Науки 14, головний корпус, 3 поверх, кім. 304

phone Телефон: +38057-702-13-20

email Email: d_ts@nure.ua